• Filmpje: Gedeeld farmaceutisch dossier

Beveiligde elektronische uitwisseling van medische gegevens zoals röngenfoto's, bloedresultaten, afgeleverde medicatie,... tussen uw zorgverleners (huisarts, apotheker, ziekenhuis, kinesist).

Meer info vindt u hier, of in de apotheek.

 

  • Filmpje: Vitalink Medicatieschema

Beveiligde elektronische uitwisseling van uw medicatieschema tussen uw huisarts, apotheker en thuisverpleegkundige met als doel dubbelmedicatie, geneesmiddelen die met elkaar interageren, foutieve innamemomenten,... op te sporen en aan te passen.

Klik hier om zelf een medicatieschema te downloaden en op te maken of vraag gerust meer info in de apotheek!

  • Vervallen medicatie

Medicijnen behoren tot de categorie chemisch afval en mogen dus niet zomaar in de vuilnisbak worden gegooid. U kan uw vervallen of overgebleven ongebruikte geneesmiddelen binnenbrengen in de apotheek. U mag de restjes siroop in de fles en de tabletten in de blister laten; de doos en de bijsluiter gooit u bij het papier en karton. Meer info over wat u wel of niet kan terugbrengen naar de apotheek en hoe dit juist in zijn werk gaat, vindt u in deze brochure.

  • Filmpje: Aandachtspunten bij bloeddrukmeting thuis

Zelf je bloeddruk thuis opvolgen kan zeer waardevolle informatie opleveren voor de huisarts. Hier zijn enkele dingen waar u echter moet op letten om correcte gegevens te verzamelen.

Klik hier voor een folder over bloeddrukmeting en een blanco bloeddrukagenda om zelf te meten

  • Het is belangrijk een correcte inhalatietechniek toe te passen om een maximaal effect van uw medicatie te bekomen. Daarom vindt u hier instructiefilmpjes voor de verschillende puffers. Er wordt in stappen voorgetoond hoe u uw puffer juist gebruikt.